Tokyo2020 & Cycling

Fietsen is populair in Japan. Japan is zelfs, buiten Europa, het land met het hoogste fietsaandeel ter wereld. Toch komt de fietser er in steden bekaaid van af. De fiets (typisch altijd met mandje voorop) wordt verbannen naar de stoep, waar voetgangers vaak zelfs nog voorrang op ze hebben ook. Net als in andere landen groeit echter het besef dat de fiets een belangrijk instrument is om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit te verbeteren. Ook in Tokyo, waar ruimte schaars is en zelfs het veelgeprezen OV-systeem grenzen kent. Een groot wereldevenement, zoals de Olympische Spelen in 2020, met zijn investeringen in infrastructuur kan een aanjager zijn voor de transformatie van Tokyo naar een duurzame metropool.

Credits

Regie: Udo Prinsen
Script & concept: Pieter Jan Stallen, Henk Jelle Zandbergen, Gerard van Heusden, Udo Prinsen
Script editor: Wijbrand Schaap
Art director: Gerco Hiddink
Animatie: Calé Mazza, Nadine Lamandassa, Hiromi Haneda
Voice-over: Hiromi Tojo
Met dank aan: Aya Mashuara