Herregistratie GZ en PT

U wilt zich herregistreren als gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut maar u voldoet niet aan de werkervaringseis. De vereniging LOGO organiseert het traject toetsing en scholing herregistratie.

Credits

Klant: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Concept en illustratie: Hartebeest
Animatie: Nadine Lamandassa
Muziek en sounddesign: Jorge San Martín Beuk
Voice-over: Tuffie Vos